Regulamin

REGULAMIN PORZĄDKOWY

Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie naszym Gościom spokojnego i bezpiecznego pobytu w obiekcie Czarny Bursztyn. Gość dokonujący rezerwacji apartamentu, jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu apartamentu.

ZASADY REZERWACJI I OPŁAT

Rezerwacja następuje po wysłaniu wypełnionego formularza rezerwacji online ze strony  www.czarnybursztyn.pl lub przesłania zapytania na adres e-mail: kontakt@czarnybursztyn.pl

Gość może dokonać rezerwacji korzystając również z telefonu komórkowego – dzwoniąc pod nr tel 577 988 608

W terminach od 1 lipca do 31 sierpnia we wszystkich apartamentach  obowiązuje minimalny czas pobytu: 5 doby. Istnieje możliwość krótszego pobytu pod warunkiem uiszczenia opłaty równej 5 dobom.

Po przesłaniu formularza lub zapytania w ciągu 24 godzin Klient otrzymuje informację zwrotną w postaci potwierdzenia wstępnej rezerwacji drogą mailową. W wiadomości zawarte zostaną wszelkie informacje dotyczące rezerwacji (nr wynajmowanego apartamentu, zarezerwowany termin, kwota za usługę itp.)

W terminie 3 dni prosimy o dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 10% wartości usługi na podany numer konta:

Anloko Anna Kowalska
CZARNY BURSZTYN
Ul. 1-ego Maja 13
72-420 Dziwnówek
nr konta bankowego:
88 1240 1789 1111 0010 6771 6932

w tytule przelewu wpisując kod rezerwacji otrzymany w mailu lub imię, nazwisko, nr pokoju i termin rezerwacji

W momencie wpłaty zadatku umowę najmu uważa się za zawartą.

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, zostanie wysłany email potwierdzający rezerwację oraz kwotę wpłaconego zadatku.

Jeżeli zadatek nie wpłynie na konto bankowe w terminie do 3 dni roboczych od daty rezerwacji mailowej lub wpłynie on później, Recepcja Czarny Bursztyn zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto bankowe Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez recepcję rezerwacji.

W innych przypadkach niż opisany powyżej wpłata zadatku nie podlega zwrotowi i jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz oferty cenowej, która nie podlega zmianie.

Recepcja Czarny Bursztyn zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji na zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych. Kaucja jest pobierana przy rezerwacji apartamentu lub w chwili wydania kluczy. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Gościa w apartamencie w chwili zdania kluczy do apartamentu w stanie niepogorszonym.

Dokonując rezerwacji na stronie internetowej www.czarnybursztyn.pl, Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych serwisu czarnybursztyn.pl. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

PRZYJAZDY GOŚCI

 1. Odbiór kluczy do apartamentu następuje w recepcji obiektu CZARNY BURSZTYN przy ul. 1-ego Maja 13 w Dziwnówku od godz. 15:00 w dniu przyjazdu.
 2. W momencie przybycia do recepcji obiektu CZARNY BURSZTYN, gość zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Następnie gość zobowiązany jest do uiszczenia reszty należności za pobyt gotówką.
 3. W dniu przyjazdu od Klienta pobierana jest kaucja zwrotna celem zabezpieczenia ewentualnych szkód / zniszczeń wyposażenia powstałych z winy Klienta  w kwocie 200zł brutto
 4. Klucze zostają wydane dopiero po dokonaniu ww. formalności.
 5. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych, niezależnych od firmy okoliczności uniemożliwiających  prawidłowe  korzystanie z apartamentu, firma zastrzega sobie prawo do zmiany apartamentu, na inny o standardzie równym lub wyższym  od zajmowanego apartamentu.
 6. Gość może zająć bez dodatkowej opłaty apartament w godzinach 8.00 – 15.00 w dniu rozpoczęcia pobytu, o ile zarezerwowany apartament jest wolny.
 7. Recepcjonista ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy gość:
  – nie posiada ważnego dowodu tożsamości;
  – znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
  – zachowuje się w sposób agresywny.

WYJAZDY GOŚCI

 1. Klucze należy zostawić w recepcji obiektu CZARNY BURSZTYN przy ul. 1-ego Maja 13 w Dziwnówku od godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. Gość może pozostać w wynajmowanym apartamencie bez dodatkowej opłaty w dniu wyjazdu do godz. 18.00 po uzgodnieniu z Recepcją Czarny Bursztyn.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, należy zgłosić w Recepcji Czarny Bursztyn do godz. 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu
 4. Recepcja Czarny Bursztyn uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu gościa równoznaczne jest z zapłatą za kolejną dobę.

REZYGNACJA Z REZERWACJI, NOCLEGU, SKRÓCENIE POBYTU

1. W przypadku anulowania rezerwacji lub nieskorzystania z wynajętego apartamentu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Za rezygnację uważa się sytuację, gdy:

 • Klient poinformuje Recepcję Czarny Bursztyn o rezygnacji z pobytu w apartamencie drogą mailową lub poprzez wysłanie wiadomości sms.
 • Klient nie przyjedzie do apartamentu w dniu rozpoczęcia rezerwacji i nie poinformuje Recepcję Czarny Bursztyn o zmianie daty rozpoczęcia rezerwacji drogą mailową lub poprzez wysłanie wiadomości sms. W tym przypadku rezerwacja zostaje anulowana dnia następnego o godzinie 11:00

2.W przypadku, gdy  Recepcja Czarny Bursztyn nie udostępni klientowi zarezerwowanego apartamentu, klient jest uprawniony żądać zapłaty sumy odpowiadającej dwukrotnej wysokości zadatku.

3.W przypadku skrócenia pobytu lub rezygnacji z rezerwacji klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów noclegów, jeśli nastąpiło to na krócej niż 72 h przed przyjazdem.

4.W przypadku skrócenia pobytu objętego rezerwacją opłata wynosi 100% ceny usługi noclegowej za pierwszą dobę i 50% za pozostałe niewykorzystane dni okresu rezerwacji.

ZASADY PORZĄDKOWE         

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i braki powstałe z jego winy lub winy osób mu towarzyszących

O wszelkich brakach w wyposażeniu  wynajmowanego apartamentu w stosunku do spisu inwentarza umieszczonego w apartamencie jak i usterkach powstałych w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować Recepcje Czarny Bursztyn. Za usterki powstałe z winy Gościa będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna w tym potrącenie kaucji.

Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, do zachowania czystości i porządku, właściwego użytkowania z urządzeń kanalizacyjnych i sanitarnych oraz do powiadomienia Recepcji Czarny Bursztyn o wszelkich awariach w wynajmowanym apartamencie.

W całym budynku ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie gości obowiązuje całkowity zakaz palenia  i za jego złamanie gość zostaje obciążony kwotą 500zł.

W całym budynku zabrania się używania grzałek, żelazek i innych urządzeń zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Ograniczenie powyższe nie obejmuje używania suszarek do włosów, maszynek do golenia, ładowarek do baterii, przenośnych komputerów.

We wszystkich apartamentach obowiązuje cisza nocna między godziną 22:00 a 06:00. W trakcie ciszy nocnej w apartamentach mogą przebywać tylko osoby wskazane w umowie.

Każdy Gość  korzystający z noclegu zobowiązany jest do dokonania czynności zameldowania i podania swoich podstawowych danych osobowych.

Zachowanie gości i osób korzystających z usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innym osobom. Możemy odmówić świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

W przypadku zgubienia/zniszczenia kluczy od apartamentu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł brutto. W przeciwnym razie będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna w tym potrącenie kaucji.

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odsyłane na jego koszt pod adres wskazany podczas rezerwacji.

Odpowiedzialność Obiektu Czarny Bursztyn za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług regulują przepisy art. 846 – 849 Kodeksu Cywilnego.

Korzystanie z parkingu nie stanowi zawarcia umowy przechowania w rozumieniu art. 846 § 4 Kodeksu Cywilnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z:
  – remontami,
  – pracami budowlanymi i wykończeniowymi na terenie lub w pobliżu apartamentu,
  – hałas,
  – brak dostawy mediów.
 2. W okresie sezonu letniego przyjmowane są rezerwacje na min 4 doby, chyba, że istnieją tzw luki między rezerwacjami.
 3. W niektórych apartamentach dopuszczalny jest pobyt ze zwierzętami, po wcześniejszym porozumieniu z recepcją Czarny Bursztyn. Koszt pobytu zwierzęcia wynosi 40 zł opłata jednorazowa

Dodatkowe usługi:

Firma przyjazna dzieciom: do Państwa dyspozycji istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka turystycznego (50zł), krzesełka do karmienia (20zł) oraz wanienki do kąpieli (20zł).